کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 4 پل 630 آمپر NSX LV432894
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 4 پل 630 آمپر NSX LV432894
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (TYPE N)
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (TYPE N)
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 4 پل 400 آمپر NSX LV432694
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 4 پل 400 آمپر NSX LV432694
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (TYPE N)
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (TYPE N)
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 4 پل 250 آمپر NSX LV431840
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 4 پل 250 آمپر NSX LV431840
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (TYPE N)
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (TYPE N)
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 4 پل 200 آمپر NSX LV431841
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 4 پل 200 آمپر NSX LV431841
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (TYPE N)
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (TYPE N)
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 4 پل 160 آمپر NSX LV430850
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 4 پل 160 آمپر NSX LV430850
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (TYPE N)
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (TYPE N)
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 80 آمپر NSX LV429841
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 80 آمپر NSX LV429841
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر (TYPE N)
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (TYPE N)
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 63 آمپر NSX LV429842
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 63 آمپر NSX LV429842
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر (TYPE N)
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (TYPE N)
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 50 آمپر NSX LV429843
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 50 آمپر NSX LV429843
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر (TYPE N)
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (TYPE N)
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 40 آمپر NSX LV429844
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 40 آمپر NSX LV429844
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر (TYPE N)
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (TYPE N)
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 32 آمپر NSX LV429845
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 32 آمپر NSX LV429845
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر (TYPE N)
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (TYPE N)
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 25 آمپر NSX LV429846
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 25 آمپر NSX LV429846
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر (TYPE N)
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (TYPE N)
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 200 آمپر NSX LV431831
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 200 آمپر NSX LV431831
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر (TYPE N)
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (TYPE N)
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 160 آمپر NSX LV430840
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 160 آمپر NSX LV430840
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر (TYPE N)
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (TYPE N)
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 125 آمپر NSX LV430841
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 125 آمپر NSX LV430841
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر (TYPE N)
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (TYPE N)
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 100 آمپر NSX LV429840
  کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 100 آمپر NSX LV429840
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر (TYPE N)
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (TYPE N)
  تماس بگیرید

   کلید اتوماتیک کمپکت (قابل تنظیم)

   کلیدهای اتوماتیک جهت محافظت از مدار طراحی و ساخته شده است . و در صورت بروز اتصال کوتاه یا اضافه بار برای جلوگیری از آسیب به تابلوهای برق و تاسیسات الکترونیکی مورد مصرف قرار می‌گیرند. سری ان اس اشنایدر نسل جدیدی از کلیدهای قابل تنظیم می باشند که از رنج 16 الی 1600 امپر و با قدرت قطع 25 کیلو امپر (تیپ بی) و 36کیلو امپر (تیپ اف) و 50 کیلو امپر (تیپ ان)  به راحتی قابل تهیه می باشند. کلید های قابل تنظیم هم مانند سایر اتوماتیک ها در مدل های مختلف بصورت کشویی و فیکس و در مدل های 3و4 پل موجود می باشند. مکانیزم موتوری در کلید های کمپکت تا 630 آمپر بصورت جداگانه باید تهیه و نصب شوند در صورتیکه در رنج های بالاتر یعنی 800الی 1600 امپر این قطعه باید بصورت نصب شده در کلید راه اندازی شود. کلیدهای اتوماتیک به راحتی میتوانند درکمترین فضا کنار یکدیگر قرار بگیرند همچنین با اتصالات از پشت وبالا در این کلید ها امکان استفاده از کابل لخت، کابلشو و...را به مصرف کننده می‌دهد. واحد حفاظتی میکرولاجیک در کلیدهای قابل تنظیم از 630 امپر الی 1600 موجود بوده و قابل تعویض می باشند.

   فیلتر های اعمال شده:حذف
   کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Schneider
   آمپر
   تعداد پل
   قدرت قطع
   خیر
   بله