(0) نفر 0
مجموعه کامل لوازم جانبی کلید های اتوماتیک اشنایدر

مجموعه کامل لوازم جانبی کلید های اتوماتیک اشنایدر

شماره های کمتر در کاتالوگ به معنی دسترسی فوری به قطعات برای تمام راه حل ها می‌باشد. رله ها، بخش های کنترل ، لوازم کمکی و لوازم جانبی برای نصب و اتصالات ، برای یک فریم سایز و در مواردی برای تعداد فریم سایز مختلف یکسان می‌باشند.

   ۱۴۰۲ چهارشنبه ۱ شهریور
با عنوان مثال اتصالات جانبی، رله های ولتاژ MX, MN و غیره..
- کمپکت NS800 تا NSA160
- کمپکت NS100 تا NS250
- کمپکت NS400 تا NS630
- کمپکت NS630b تا 1600

1) واحد قطع
2) واحد حفاظتی قطع (رله حفاظتی)
3) بخش حفاظتی نشتی زمین Vigi
4) بخش نظارت عایق بندی
5) نشانگر وجود ولتاژ
6) بخش آمپرمتر
7) رله های ولتاژی (MN,MX)
8) کنتاکت های کمکی
9) دسته گردان اتصال مستقیم
10) دسته گردان متصل با شفت
11) مکانیزم موتور
12) پایه Plug-in
13) اتصال مدارهای کمکی به پایه Plug-in
14) اتصالات کمکی و جانبی
15) پوشش کوتاه ترمینال
16) پوشش بلند ترمینال