(0) نفر 0
حفاظت بهینه و اندازه گیری دقیق کلیدهای اتوماتیک اشنایدر

حفاظت بهینه و اندازه گیری دقیق کلیدهای اتوماتیک اشنایدر

هرکدام از کلیدهای اتوماتیک کمپکت NS ، انواع مختلفی از حفاظت را بسته به نوع رله انتخاب شده عرضه می‌کنند.

   ۱۴۰۲ چهارشنبه ۱ شهریور
عملکردهای نمایشی و اندازه گیری اضافی موجود می‌باشد:
- در کمپکت NS100 تا 630 با اضافه کردن یک قطعه الکتریکی کمکی به کلید اتوماتیک
- در کمپکت NS630b تا 1600 بسته به واحد کنترلی Micrologic انتخابی.
کمپکت 630 تا NS100
درکلید های اتوماتیک کمپکت NS100 تا NS250، رله های حرارتی - مغناطیسی و الکترونیکی باهم قابل تعویض هستند و به سرعت می‌توانند روی کلید اتوماتیک نصب شوند. بنابراین تغییر دادن نوع حفاظت در یک مدار به دنبال تغییر در تاسیسات به راحتی مسیر می‌باشد.
در کلیدهای اتوماتیک کمپکت NS630، NS400 ، رله الکترونیکی قابل تعویض بوده و در محل خود جا می‌رود.
رله STR53UE تنظیمات حفاظتی زیادی را ارائه می‌کند:
استاندارد:
- نشانگر مخصوص انواع مختلف خطا (اضافه بار، اتصال کوتاه و غیره)
انتخابی: (Optional)
- آمپرمتر توکار
- حفاظت اتصال به زمین
- ارتباط: ارسال تمام اطلاعات راجع به عملکرد کلید اتوماتیک به سیستم کنترل توزیع الکتریکی و سیستم نظارت و اتوماسیون.

کمپکت 1600 NS630b to
کلیدهای اتوماتیک 1600 تا NS630b ، به بخش کنترلی Micrologic مجهزند که قابل تعویض در محل باشند.
بخش های کنترلی A.2 ، 2.0 حفاظتی استاندارد ارائه می‌دهند. بخش های کنترلی Micrologic 5.0 , 5.0A حفاظت سلکتیو ارائه می‌دهند که می‌توانند به وسیله حفاظت اتصال به زمین در Micrologic 6.0A و حفاظت نشتی زمین در Micrologic 7.A کامل شوند.
- مدل آمپرمتری بخش کنترلی Micrologic اندازه گیری جریان را فراهم می‌آورد و این دستگاه به نمایشگر دیجیتال و میله ای (Barrgraph) مجهز هستند که به همراه دکمه های جهت دار ساده ای (Navigation button) استفاده می‌شوند. دسترسی به پارامترها و تنظیمات مورد نظر به صورت مستقیم و حرکت بین صفحات به صورت لمسی می‌باشد. تنظیمات با نمایش مستقیم روی صفحه به شدت آسان شده اند.