قطعات الکتریکی

+ -6 دسته‌بندی دیگر
   کمکی NSX 100-630 OF.SD.SDE.SVD 29450
  کمکی NSX 100-630 OF.SD.SDE.SVD 29450
  29450
  29450
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  اینترلاک مکانیکی LAD9R1 D09///D32
  اینترلاک مکانیکی LAD9R1 D09///D32
  LAD9R1
  LAD9R1
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 1.6-1 آمپر اشنایدر LRD06
  بیمتال 1.6-1 آمپر اشنایدر LRD06
  LRD06
  LRD06
  ۶۱۵,۰۰۰ تومان
  بیمتال 1-0.63 آمپر اشنایدر LRD05
  بیمتال 1-0.63 آمپر اشنایدر LRD05
  LRD05
  LRD05
  ۶۱۵,۰۰۰ تومان
  بیمتال 10-7 آمپر اشنایدر LRD14
  بیمتال 10-7 آمپر اشنایدر LRD14
  LRD14
  LRD14
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 13 - 9 آمپر اشنایدر LRD16
  بیمتال 13 - 9 آمپر اشنایدر LRD16
  LRD16
  LRD16
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 18 - 12 آمپر اشنایدر LRD21
  بیمتال 18 - 12 آمپر اشنایدر LRD21
  LRD21
  LRD21
  ۶۶۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 2.5-1.63 آمپر اشنایدر LRD07
  بیمتال 2.5-1.63 آمپر اشنایدر LRD07
  LRD07
  LRD07
  ۶۱۵,۰۰۰ تومان
  بیمتال 220 - 132 آمپر اشنایدر LR9F5371
  بیمتال 220 - 132 آمپر اشنایدر LR9F5371
  LR9F5371
  LR9F5371
  ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 24 - 16 آمپر اشنایدر LRD22
  بیمتال 24 - 16 آمپر اشنایدر LRD22
  LRD22
  LRD22
  ۶۶۵,۰۰۰ تومان
  بیمتال 25 - 17 آمپر اشنایدر LRD325
  بیمتال 25 - 17 آمپر اشنایدر LRD325
  LRD325
  LRD325
  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 32 - 23 آمپر اشنایدر LRD32
  بیمتال 32 - 23 آمپر اشنایدر LRD32
  LRD32
  LRD32
  ۹۹۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 32 - 24 آمپر اشنایدر LRD332
  بیمتال 32 - 24 آمپر اشنایدر LRD332
  LRD332
  LRD332
  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 37-50 آمپر اشنایدر LRD350
  بیمتال 37-50 آمپر اشنایدر LRD350
  LRD350
  LRD350
  ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 4 - 2.5 آمپر اشنایدر LRD08
  بیمتال 4 - 2.5 آمپر اشنایدر LRD08
  LRD08
  LRD08
  ۶۱۵,۰۰۰ تومان
  بیمتال 40 - 30 آمپر اشنایدر LRD340
  بیمتال 40 - 30 آمپر اشنایدر LRD340
  LRD340
  LRD340
  ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 6 - 4 آمپر اشنایدر LRD10
  بیمتال 6 - 4 آمپر اشنایدر LRD10
  LRD10
  LRD10
  ۶۱۵,۰۰۰ تومان
  بیمتال 65 - 48 آمپر اشنایدر LRD365
  بیمتال 65 - 48 آمپر اشنایدر LRD365
  LRD365
  LRD365
  ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 8-5.5 آمپر اشنایدر LRD12
  بیمتال 8-5.5 آمپر اشنایدر LRD12
  LRD12
  LRD12
  ۶۲۰,۰۰۰ تومان
  پاورمیتر DM6000 اشنایدر
  پاورمیتر DM6000 اشنایدر
  DM6000
  DM6000
  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  پاورمیتر DM6200 پورت RS485
  پاورمیتر DM6200 پورت RS485
  DM6200
  DM6200
  ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  پاورمیتر PM2120 با نمایشگر LCD پورت RS485
  پاورمیتر PM2120 با نمایشگر LCD پورت RS485
  PM2120
  PM2120
  ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  پاورمیتر PM2220 با نمایشگر LCD پورت RS485
  پاورمیتر PM2220 با نمایشگر LCD پورت RS485
  PM2220
  PM2220
  ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  تایمر RE22R1QCMU اشنایدر
  تایمر RE22R1QCMU اشنایدر
  RE22R1QCMU
  RE22R1QCMU
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  تایمرمولتی RM17RAMU اشنایدر
  تایمرمولتی RM17RAMU اشنایدر
  RM17RAMU
  RM17RAMU
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ترمینال ریلی سری پیچی ارت RETN10
  ترمینال ریلی سری پیچی ارت RETN10
  141015
  141015
  ۳۷,۳۰۰ تومان
  ترمینال ریلی سری پیچی ارت سایز 2.5 کد RETN2/5
  ترمینال ریلی سری پیچی ارت سایز 2.5 کد RETN2/5
  141012
  141012
  ۲۳,۲۰۰ تومان
  ترمینال ریلی سری پیچی ارت سایز 4 کد RETN4
  ترمینال ریلی سری پیچی ارت سایز 4 کد RETN4
  141013
  141013
  ۲۹,۱۰۰ تومان
  ترمینال ریلی سری پیچی ارت سایز 6 کد RETN6
  ترمینال ریلی سری پیچی ارت سایز 6 کد RETN6
  141014
  141014
  ۳۳,۱۰۰ تومان
  ترمینال ریلی سری پیچی سایز 10 کد RTP10
  ترمینال ریلی سری پیچی سایز 10 کد RTP10
  141004
  141004
  ۱۲,۴۰۰ تومان
  ترمینال ریلی سری پیچی سایز 150 کد RTP150
  ترمینال ریلی سری پیچی سایز 150 کد RTP150
  141011
  141011
  ۴۰۴,۴۰۰ تومان
  ترمینال ریلی سری پیچی سایز 16 کد RTP16
  ترمینال ریلی سری پیچی سایز 16 کد RTP16
  141005
  141005
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  ترمینال ریلی سری پیچی سایز 2.5 کد RTP2/5
  ترمینال ریلی سری پیچی سایز 2.5 کد RTP2/5
  141001
  141001
  ۵,۵۰۰ تومان
  ترمینال ریلی سری پیچی سایز 25 کد RTP25
  ترمینال ریلی سری پیچی سایز 25 کد RTP25
  141006
  141006
  ۲۸,۴۰۰ تومان
  ترمینال ریلی سری پیچی سایز 35 کد RTP35
  ترمینال ریلی سری پیچی سایز 35 کد RTP35
  141007
  141007
  ۴۹,۵۰۰ تومان
  ترمینال ریلی سری پیچی سایز 4 کد RTP4
  ترمینال ریلی سری پیچی سایز 4 کد RTP4
  141002
  141002
  ۷,۸۰۰ تومان
   همه کالاها
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • RAAD
   • Schneider
   خیر
   بله