کنترل فاز اشنایدر 3 چراغ RM17TE00
  کنترل فاز اشنایدر 3 چراغ RM17TE00
  RM17TE00
  RM17TE00
  تماس بگیرید
  کنترل فاز اشنایدر 5 چراغ RM35TF30
  کنترل فاز اشنایدر 5 چراغ RM35TF30
  RM35TF30
  RM35TF30
  تماس بگیرید
  کنترل فاز اشنایدر تک چراغ RM17TG20
  کنترل فاز اشنایدر تک چراغ RM17TG20
  RM17TG20
  RM17TG20
  تماس بگیرید

   کنترل فاز


   یکی از دستگاه‌های مهم که در تابلو استفاده می‌شود کنترل فاز یا کنترل ولتاژ است. کنترل فاز کار کنترل کردن فاز‌ها و محافظت الکتروموتورها را در برابر دوفاز شدن، عدم تقارن فازها، عدم توالی فازها و افزایش و کاهش ولتاژ را به عهده دارد.

   ⁠طریقه نصب رله کنترل فاز

   L1 و L2 و L3 ورودی های فاز و N نول می‌باشد. 15 ورودی فرمان و 16، 18 خروجی فرمان می‌باشند. زمانی که رله و کنترل فاز برقرار می‌شود، رله فعال گردیده و 15، 18 به هم اتصال پیدا می‌کنند.
   در صورتی که مشکلی در ولتاژ (افزایش یا کاهش ولتاژ از حداکثر و حداقل تعیین شده) به وجود بیاید مدار به صورت خودکار قطع شده و 15 و 16 به هم متصل می‌گردند. می‌توان ترمینال 16 را به یک سیستم خبردهنده (شنیدای یا دیداری) وصل نمود.

   موارد زیر توسط یک رله کنترل فاز سنجش می‌شود:

   1. افزایش و یا کاهش ولتاژ بیش از حد مجاز
   2. قطع شدن فازها
   3. جابجایی فازها یا تغییر ترتیب فازها
   4. عدم تقارن بیش از حد ولتاژ سه فاز
   5. شوک های ناشی از قطع و وصل برق
   کنترل فاز اشنایدر
   بر اساس سازنده
   • Schneider
   خیر
   بله