کنتاکتور خازنی سری دی 12.5 کیلووار اشنایدر LC1DFK11M7
  کنتاکتور خازنی سری دی 12.5 کیلووار اشنایدر LC1DFK11M7
  کنتاکتور خازنی سری D
  کنتاکتور خازنی سری D
  ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  کنتاکتور خازنی سری دی 17.5 کیلووار اشنایدر LC1DGK11M7
  کنتاکتور خازنی سری دی 17.5 کیلووار اشنایدر LC1DGK11M7
  کنتاکتور خازنی سری D
  کنتاکتور خازنی سری D
  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  کنتاکتور خازنی سری دی 20 کیلووار اشنایدر LC1DLKM7
  کنتاکتور خازنی سری دی 20 کیلووار اشنایدر LC1DLKM7
  کنتاکتور خازنی سری D
  کنتاکتور خازنی سری D
  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  کنتاکتور خازنی سری دی 25 کیلووار اشنایدر LC1DMK11M7
  کنتاکتور خازنی سری دی 25 کیلووار اشنایدر LC1DMK11M7
  کنتاکتور خازنی سری D
  کنتاکتور خازنی سری D
  ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  کنتاکتور خازنی سری دی 34 کیلووار اشنایدر LC1DPK12M7
  کنتاکتور خازنی سری دی 34 کیلووار اشنایدر LC1DPK12M7
  کنتاکتور خازنی سری D
  کنتاکتور خازنی سری D
  ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  کنتاکتور خازنی سری دی 60 کیلووار اشنایدر LC1DWK12M7
  کنتاکتور خازنی سری دی 60 کیلووار اشنایدر LC1DWK12M7
  کنتاکتور خازنی سری D
  کنتاکتور خازنی سری D
  ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
   کنتاکتور خازنی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Schneider
   خیر
   بله