کنتاکتور خازنی سری دی 12.5 کیلووار اشنایدر LC1DFK11M7
  کنتاکتور خازنی سری دی 12.5 کیلووار اشنایدر LC1DFK11M7
  کنتاکتور خازنی سری D
  کنتاکتور خازنی سری D
  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  کنتاکتور خازنی سری دی 17.5 کیلووار اشنایدر LC1DGK11M7
  کنتاکتور خازنی سری دی 17.5 کیلووار اشنایدر LC1DGK11M7
  کنتاکتور خازنی سری D
  کنتاکتور خازنی سری D
  ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  کنتاکتور خازنی سری دی 20 کیلووار اشنایدر LC1DLKM7
  کنتاکتور خازنی سری دی 20 کیلووار اشنایدر LC1DLKM7
  کنتاکتور خازنی سری D
  کنتاکتور خازنی سری D
  ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  کنتاکتور خازنی سری دی 25 کیلووار اشنایدر LC1DMK11M7
  کنتاکتور خازنی سری دی 25 کیلووار اشنایدر LC1DMK11M7
  کنتاکتور خازنی سری D
  کنتاکتور خازنی سری D
  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کنتاکتور خازنی سری دی 34 کیلووار اشنایدر LC1DPK12M7
  کنتاکتور خازنی سری دی 34 کیلووار اشنایدر LC1DPK12M7
  کنتاکتور خازنی سری D
  کنتاکتور خازنی سری D
  ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  کنتاکتور خازنی سری دی 60 کیلووار اشنایدر LC1DWK12M7
  کنتاکتور خازنی سری دی 60 کیلووار اشنایدر LC1DWK12M7
  کنتاکتور خازنی سری D
  کنتاکتور خازنی سری D
  ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
   کنتاکتور خازنی اشنایدر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Schneider
   خیر
   بله