کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 25 آمپر A9K24325 کلید مینیاتوری A9K24325

تماس بگیرید

محصولات مشابه

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 6 آمپر A9F74406

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 6 آمپر A9F74406

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 2 آمپر A9F74402

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 2 آمپر A9F74402

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 2 آمپر A9F74102

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 2 آمپر A9F74102

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 63 آمپر A9F74463

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 63 آمپر A9F74463

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 63 آمپر A9K24363

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 63 آمپر A9K24363

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 50 آمپر A9K24150

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 50 آمپر A9K24150

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 32 آمپر A9K24332

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 32 آمپر A9K24332

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 40 آمپر A9K24340

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 40 آمپر A9K24340

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 50 آمپر A9K24350

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 50 آمپر A9K24350

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 10 آمپر A9K24310

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 10 آمپر A9K24310

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 16 آمپر A9K24316

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 16 آمپر A9K24316

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 20 آمپر A9K24320

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 20 آمپر A9K24320

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 63 آمپر A9K24163

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 63 آمپر A9K24163

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 6 آمپر A9K24306

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 6 آمپر A9K24306

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 16 آمپر A9K24116

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 16 آمپر A9K24116

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 20 آمپر A9K24120

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 20 آمپر A9K24120

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 25 آمپر A9K24125

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 25 آمپر A9K24125

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 32 آمپر A9K24132

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 32 آمپر A9K24132

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 4 آمپر A9F74104

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 4 آمپر A9F74104

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 6 آمپر A9K24106

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 6 آمپر A9K24106

تماس بگیرید
 • مشخصات تخصصی
  نوع MULTI9
  کدفنی A9K24325
  تعداد پل 3 پل
  جریان 25 آمپر
  ابعاد 78.5*54*85 میلیمتر
  وزن 300 گرم
  نوع قطع و وصل دستی
  قدرت قطع 6000 کیلوآمپر
  تیپ C
  کنتاکت کمکی قابلیت نصب
خیر
بله