کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 25 آمپر 24352 C کلید مینیاتوری 24352 C

تماس بگیرید

محصولات مشابه

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 10 آمپر 24349 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 10 آمپر 24349 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 4 آمپر 24347 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 4 آمپر 24347 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 50 آمپر 24342 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 50 آمپر 24342 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 2 آمپر 24332 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 2 آمپر 24332 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی تک پل 16 آمپر 24051 B

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی تک پل 16 آمپر 24051 B

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی تک پل 20 آمپر 24052 B

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی تک پل 20 آمپر 24052 B

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 6 آمپر 24399 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 6 آمپر 24399 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 10 آمپر 24401 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 10 آمپر 24401 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 16 آمپر 24403 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 16 آمپر 24403 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 32 آمپر 24353 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 32 آمپر 24353 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 40 آمپر 24354 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 40 آمپر 24354 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 50 آمپر 24355 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 50 آمپر 24355 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 16 آمپر 24350 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 16 آمپر 24350 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 63 آمپر 24343 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 63 آمپر 24343 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 40 آمپر 24341 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 40 آمپر 24341 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 16 آمپر 24337 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 16 آمپر 24337 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 20 آمپر 24338 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 20 آمپر 24338 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 25 آمپر 24339 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 25 آمپر 24339 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 32 آمپر 24340 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 32 آمپر 24340 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 6 آمپر 24335 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 6 آمپر 24335 C

تماس بگیرید
 • مشخصات تخصصی
  نوع MULTI9
  کدفنی 24352
  تعداد پل 3 پل
  جریان 25A
  ابعاد 73*54*81 میلیمتر
  وزن 360 گرم
  نوع قطع و وصل دستی
  قدرت قطع 6000 کیلوآمپر
  تیپ C
  کنتاکت کمکی قابلیت نصب
خیر
بله