کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 16 آمپر 24403 C کلید مینیاتوری 24403 C

تماس بگیرید

محصولات مشابه

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 6 آمپر 24335 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 6 آمپر 24335 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 63 آمپر 24343 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 63 آمپر 24343 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 4 آمپر 24334 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 4 آمپر 24334 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 40 آمپر 24341 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 40 آمپر 24341 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 32 آمپر 24340 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 32 آمپر 24340 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 2 آمپر 24332 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 2 آمپر 24332 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 25 آمپر 24339 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 25 آمپر 24339 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 20 آمپر 24338 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 20 آمپر 24338 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 16 آمپر 24337 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 16 آمپر 24337 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 10 آمپر 24336 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 2 پل 10 آمپر 24336 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 6 آمپر 24399 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 6 آمپر 24399 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی تک پل 6 آمپر 24049 B

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی تک پل 6 آمپر 24049 B

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 63 آمپر 24409 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 63 آمپر 24409 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 50 آمپر 24408 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 50 آمپر 24408 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 4 آمپر 24398 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 4 آمپر 24398 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 40 آمپر 24407 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 40 آمپر 24407 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 32 آمپر 24406 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 32 آمپر 24406 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 2 آمپر 24396 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 2 آمپر 24396 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 25 آمپر 24405 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 25 آمپر 24405 C

تماس بگیرید
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 20 آمپر 24404 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی تک پل 20 آمپر 24404 C

تماس بگیرید
 • مشخصات تخصصی
  نوع MULTI9
  کدفنی 24403 C
  تعداد پل تک پل
  جریان 16 آمپر
  ابعاد 73*18*81 میلیمتر
  وزن 120 گرم
  نوع قطع و وصل دستی
  قدرت قطع 6000 کیلوآمپر
  تیپ C
  کنتاکت کمکی قابلیت نصب
خیر
بله