کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی تک پل 10 آمپر 24050 B کلید مینیاتوری 24050 B

 • قیمت خرید ۱۸۴,۰۰۰ تومان
  عدد

محصولات مشابه

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 4 پل 40 آمپر 24367 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 4 پل 40 آمپر 24367 C

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 4 پل 32 آمپر 24366 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 4 پل 32 آمپر 24366 C

۹۶۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 4 پل 25 آمپر 24365 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 4 پل 25 آمپر 24365 C

۸۹۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 4 پل 16 آمپر 24363 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 4 پل 16 آمپر 24363 C

۸۹۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی تک پل 32 آمپر 24054 B

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی تک پل 32 آمپر 24054 B

۲۳۷,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی 2 پل 32 آمپر 24080 B

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی 2 پل 32 آمپر 24080 B

۴۸۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی 2 پل 25 آمپر 24079 B

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی 2 پل 25 آمپر 24079 B

۴۰۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی 2 پل 20 آمپر 24078 B

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی 2 پل 20 آمپر 24078 B

۴۰۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی 2 پل 16 آمپر 24077 B

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی 2 پل 16 آمپر 24077 B

۴۰۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی 2 پل 10 آمپر 24076 B

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی 2 پل 10 آمپر 24076 B

۴۰۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی 2 پل 6 آمپر 24075 B

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ بی 2 پل 6 آمپر 24075 B

۴۰۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 50 آمپر 24355 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 50 آمپر 24355 C

۶۵۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 40 آمپر 24354 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 40 آمپر 24354 C

۸۲۱,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 32 آمپر 24353 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 32 آمپر 24353 C

۷۲۲,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 25 آمپر 24352 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 25 آمپر 24352 C

۵۸۶,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 20 آمپر 24351 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 20 آمپر 24351 C

۵۸۶,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 16 آمپر 24350 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 16 آمپر 24350 C

۵۸۶,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 10 آمپر 24349 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 10 آمپر 24349 C

۵۸۶,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 6 آمپر 24348 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 6 آمپر 24348 C

۵۸۶,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 4 آمپر 24347 C

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تیپ سی 3 پل 4 آمپر 24347 C

۶۴۵,۰۰۰ تومان
 • مشخصات تخصصی
  نوع MULTI9
  کدفنی 24050 B
  تعداد پل تک پل
  جریان 10A
  ابعاد 73*18*81 میلیمتر
  وزن 120 گرم
  نوع قطع و وصل دستی
  قدرت قطع 6000 کیلوآمپر
  تیپ B
  کنتاکت کمکی قابلیت نصب
خیر
بله