کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 6 آمپر A9K24106 کلید مینیاتوری A9K24106

 • قیمت خرید ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  عدد

محصولات مشابه

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 63 آمپر A9K24163

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 63 آمپر A9K24163

۲۶۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 50 آمپر A9K24150

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 50 آمپر A9K24150

۲۲۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 40 آمپر A9K24140

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 40 آمپر A9K24140

۱۶۵,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 32 آمپر A9K24132

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 32 آمپر A9K24132

۱۳۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 25 آمپر A9K24125

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 25 آمپر A9K24125

۱۲۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 20 آمپر A9K24120

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 20 آمپر A9K24120

۱۲۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 16 آمپر A9K24116

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 16 آمپر A9K24116

۱۲۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 10 آمپر A9K24110

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 10 آمپر A9K24110

۱۲۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 10 آمپر B A9K23110

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 10 آمپر B A9K23110

۱۲۵,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 4 آمپر A9F74104

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 4 آمپر A9F74104

۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 2 آمپر A9F74102

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 2 آمپر A9F74102

۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 63 آمپر A9K24463

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 63 آمپر A9K24463

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 32 آمپر A9K24432

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 32 آمپر A9K24432

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 25 آمپر A9K24425

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 25 آمپر A9K24425

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 63 آمپر A9K24363

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 63 آمپر A9K24363

۷۰۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 50 آمپر A9K24350

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 50 آمپر A9K24350

۵۸۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 40 آمپر A9K24340

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 40 آمپر A9K24340

۴۸۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 32 آمپر A9K24332

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 32 آمپر A9K24332

۴۳۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 25 آمپر A9K24325

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 25 آمپر A9K24325

۴۰۰,۰۰۰ تومان
کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 20 آمپر A9K24320

کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 20 آمپر A9K24320

۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • مشخصات تخصصی
  نوع MULTI9
  کدفنی A9K24106
  تعداد پل تک پل
  جریان 6 آمپر
  ابعاد 78.5*18*85 میلیمتر
  وزن 100 گرم
  نوع قطع و وصل دستی
  قدرت قطع 6000 کیلوآمپر
  تیپ C
  کنتاکت کمکی قابلیت نصب
خیر
بله