کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس 3 پل 1600 آمپر NS S2 33482 قدرت قطع 50 کیلوآمپر (TYPE N)

تماس بگیرید

محصولات مشابه

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 32 آمپر NSX C10B3TM032

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 32 آمپر NSX C10B3TM032

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 80 آمپر NSX C10B3TM080

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 80 آمپر NSX C10B3TM080

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت موتوردار MCCB اشنایدر سری ان اس 3 پل 1600 آمپر NS 33482MM5

کلید اتوماتیک کامپکت موتوردار MCCB اشنایدر سری ان اس 3 پل 1600 آمپر NS 33482MM5

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت موتوردار MCCB اشنایدر سری ان اس 3 پل 1000 آمپر NS 33472MM2

کلید اتوماتیک کامپکت موتوردار MCCB اشنایدر سری ان اس 3 پل 1000 آمپر NS 33472MM2

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 100 آمپر NSX C10B3TM100

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 100 آمپر NSX C10B3TM100

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 200 آمپر NSX C25B3TM200

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 200 آمپر NSX C25B3TM200

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 40 آمپر NSX C10F3TM040

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 40 آمپر NSX C10F3TM040

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 250 آمپر NSX C25F3TM250

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 250 آمپر NSX C25F3TM250

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 80 آمپر NSX C10F3TM080

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 80 آمپر NSX C10F3TM080

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 200 آمپر NSX C25F3TM200

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 200 آمپر NSX C25F3TM200

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 32 آمپر NSX C10F3TM032

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 32 آمپر NSX C10F3TM032

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 25 آمپر NSX C10F3TM025

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 25 آمپر NSX C10F3TM025

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 125 آمپر NSX C16F3TM125

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 125 آمپر NSX C16F3TM125

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 50 آمپر NSX C10F3TM050

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 50 آمپر NSX C10F3TM050

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 160 آمپر NSX C16F3TM160

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 160 آمپر NSX C16F3TM160

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 16 آمپر NSX C10F3TM016

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 16 آمپر NSX C10F3TM016

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 250 آمپر NSX LV431830

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 250 آمپر NSX LV431830

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 125 آمپر NSX LV430841

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 125 آمپر NSX LV430841

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 160 آمپر NSX LV430840

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 160 آمپر NSX LV430840

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت موتوردار MCCB اشنایدر سری ان اس 3 پل 1600 آمپر NS 33482MM2

کلید اتوماتیک کامپکت موتوردار MCCB اشنایدر سری ان اس 3 پل 1600 آمپر NS 33482MM2

تماس بگیرید

کلید اتوماتیک 1600 ساده اشنایدر مدل 33482S2

کلید اتوماتیک ساده اشنایدر با مدل 33482s2 یک وسیله حفاظتی است که با نام کوتاه MCCB شناخته می شود. کلید اتوماتیک کامپکت، یک نوع وسیله حفاظت الکتریکی است که وظیفه قطع کردن مدارهای الکتریکی را در صورت استفاده از جریان بار بیش از حد دارد. توانایی کلید اتوماتیک اشنایدر در جلوگیری از خسارت به تجهیزات روشنایی، ماشین آلات صنعتی و دیگر دستگاه های الکتریکی بسیار مهم است. این کلیدها به صورت خودکار و در صورت وقوع اتصال کوتاه یا اضافه بار، مدارهای الکتریکی را قطع می کنند. به طور کلی، آنها به عنوان یک نوع محافظ در برابر این نوع وقایع عمل می کنند.
استفاده از کلیدهای اتوماتیک کامپکت اشنایدر بسیار حیاتی است، زیرا این کلیدها توانایی قطع فازهای مختلف را همزمان و به سرعت بسیار زیاد دارند. تفاوت اصلی میان این کلیدها و کلیدهای غیراتوماتیک این است که کلیدهای اتوماتیک دارای رله های الکترونیکی هستند که جریان اضافه بار و اتصال کوتاه را تشخیص می دهند. این ویژگی ها کلیدها را قادر می سازد که مدار را در صورت وقوع این نوع وقایع محافظت کنند.
این کلیدها همچنین از جمله لوازم جانبی متفاوتی مانند کنتاکت کمکی، رله شنت، رله آندر ولتاژ، کنتاکت تریپ، موتور و غیره در مدارات الکتریکی استفاده می شوند. این ویژگی ها باعث شده که استفاده از این کلیدها در صنایع برقی بسیار مرسوم شود.

قابلیت های کلید کامپکت 1600 ساده اشنایدر 33482S2

کلید اتوماتیک 1600 ساده اشنایدر مدل 33482s2 یک دستگاه مهم در مدارات الکتریکی است که وظیفه ی اصلی آن قطع و وصل کردن جریان در مدارات برقی را دارد. این کلید به صورت خودکار قادر است جریان های نامی، اتصال کوتاه، و اضافه بار را قطع و وصل کند. 
کلید اتوماتیک کامپکت 1600 ساده، با قابلیت قطع مدار در صورت بار اضافی، بدون آسیب دیدگی به خود کلید، امکان حفاظت از مدارها را فراهم می کند. واقعیت این است که این کلید، عملکرد یک وسیله ترکیبی را داراست، همچنین ویژگی های مشابهی با کلیدهای معمولی با فیوز دارد.
این کلیدها توانایی حفاظت از اتصال به زمین، حفاظت موتوری، و حفاظت ژنراتوری را با استفاده از رله های میکرولوجیک داخلی دارند. ساختار داخلی این محصول شامل سه کنتاکت اصلی (قدرت)، کنتاکت های فرعی (کمکی)، و کنتاکت های جرقه گیر است. بدنه ی کلید اتوماتیک اشنایدر از جنس قالب های تزریقی با استحکام بالا تولید شده است.
از مزایای این کلید 1600 آمپر کوچک بودن ابعاد آن و توانایی ارائه ی حفاظت های مورد نیاز مدارات در یک دستگاه می باشد. با این حال، یکی از نقاط ضعف این محصول، دسترسی محدود به عملیات سرویس و تعمیر می باشد.

 • مشخصات تخصصی
  کدفنی S2 33482 - قابل تنظیم
  تعداد پل 3 پل
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر -TYPE N
  حالت نصب ساده
  میکرولاجیک 2
  قطعات الکتریکی
  مشخصات عمومی
  آمپر 1600
  ولتاژ
  ارتفاع 327 میلیمتر
  عرض 210 میلیمتر
  عمق 147 میلیمتر
  وزن 14 کیلوگرم
خیر
بله