کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس 3 پل 1000 آمپر NS S2 33472 قدرت قطع 50 کیلوآمپر (TYPE N)

تماس بگیرید

محصولات مشابه

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 32 آمپر NSX C10B3TM032

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 32 آمپر NSX C10B3TM032

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 80 آمپر NSX C10B3TM080

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 80 آمپر NSX C10B3TM080

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت موتوردار MCCB اشنایدر سری ان اس 3 پل 1600 آمپر NS 33482MM5

کلید اتوماتیک کامپکت موتوردار MCCB اشنایدر سری ان اس 3 پل 1600 آمپر NS 33482MM5

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت موتوردار MCCB اشنایدر سری ان اس 3 پل 1000 آمپر NS 33472MM2

کلید اتوماتیک کامپکت موتوردار MCCB اشنایدر سری ان اس 3 پل 1000 آمپر NS 33472MM2

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 100 آمپر NSX C10B3TM100

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 100 آمپر NSX C10B3TM100

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 200 آمپر NSX C25B3TM200

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 200 آمپر NSX C25B3TM200

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 40 آمپر NSX C10F3TM040

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 40 آمپر NSX C10F3TM040

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 250 آمپر NSX C25F3TM250

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 250 آمپر NSX C25F3TM250

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 80 آمپر NSX C10F3TM080

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 80 آمپر NSX C10F3TM080

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 200 آمپر NSX C25F3TM200

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 200 آمپر NSX C25F3TM200

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 32 آمپر NSX C10F3TM032

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 32 آمپر NSX C10F3TM032

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 25 آمپر NSX C10F3TM025

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 25 آمپر NSX C10F3TM025

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 125 آمپر NSX C16F3TM125

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 125 آمپر NSX C16F3TM125

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 50 آمپر NSX C10F3TM050

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 50 آمپر NSX C10F3TM050

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 160 آمپر NSX C16F3TM160

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 160 آمپر NSX C16F3TM160

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 16 آمپر NSX C10F3TM016

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 16 آمپر NSX C10F3TM016

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 250 آمپر NSX LV431830

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 250 آمپر NSX LV431830

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 125 آمپر NSX LV430841

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 125 آمپر NSX LV430841

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 160 آمپر NSX LV430840

کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس ایکس 3 پل 160 آمپر NSX LV430840

تماس بگیرید
کلید اتوماتیک کامپکت موتوردار MCCB اشنایدر سری ان اس 3 پل 1600 آمپر NS 33482MM2

کلید اتوماتیک کامپکت موتوردار MCCB اشنایدر سری ان اس 3 پل 1600 آمپر NS 33482MM2

تماس بگیرید

توضیحات کلید اتوماتیک کامپکت MCCB اشنایدر سری ان اس 3 پل 1000 آمپر NS 33472 S2

کلید اتوماتیک ۳۳۴۷۲S2 اشنایدر از نوع کامپکت ساده یا فیکس است که بر روی سه فاز حفاظت دارد. قدرت قطع این کلید در ولتاژ ۳۸۰ الی ۴۱۵ ولت ۵۰ کیلوآمپر است. ماکرولوجیک ۲٫۰A ساده ترین نوع ماکرولوجیک از نظر کارایی است که در کلید اتوماتیک ۱۰۰۰ آمپر اشنایدر استفاده شده است. این کلید قابلیت تجهیز با ماکرولوجیک هایی با حفاظت بیشتر را نیز دارد.
کلید اتوماتیک کامپکت یک نوع مدار شکن خودکار است که برای حفاظت از مدار الکتریکی در برابر خطرات اضافه بار یا اتصال کوتاه طراحی شده است. این کلیدها قادرند مدار را مجددا (به صورت خودکار یا دستی) وارد کنند و در سایزهای مختلفی ساخته می شوند تا برای محافظت از مدارهای ولتاژ کم تا مدارهای ولتاژ بالا استفاده شوند.
کلید اتوماتیک برای تشخیص خطا در مدارها طراحی شده است. در کلیدهای ولتاژ پایین، این کار توسط قسمتی در محفظه کلید انجام می شود، اما در کلیدهای ولتاژ بالا تجهیزات جداگانه ای برای تشخیص انواع خطاهای شبکه در نظر گرفته شده است. زمانی که یک خطا تشخیص داده می شود، کنتاکت های داخل کلید اتوماتیک باز می شوند تا مدار را قطع کنند. 
استفاده از انرژی مکانیکی در کلیدهای اتوماتیک برای جدا کردن کنتاکت ها و همچنین استفاده از انرژی مورد نیاز از خود جریان خطا، دو روش استفاده شده در این کلیدها است. زمانی که جریان متوقف می شود، یک قوس الکتریکی به وجود می آید که باید در یک فرایند کنترل شده متوقف، سرد و خاموش شود تا جلوگیری از برقراری دوباره جریان شود. در نهایت، کنتاکت ها دوباره باید وصل شوند تا مدار به حالت اول خود بازگردد.
این کلید از نوع مغناطیسی است و از یک آهنربای الکتریکی برای جدا کردن کنتاکت ها استفاده می کند. هنگامی که جریان از مقدار مجاز فراتر رفته، آهنربای سیم پیچ مغناطیسی بست را به سمت خود می کشد و این اجازه را می دهد تا کنتاکت ها به سرعت باز شوند. در برخی کلیدهای اتوماتیک، از مایع برای تأخیری کلید استفاده می شود که مقدار آن تغییر کرده و در اثر افزایش سرعت حرکت بوبین به دلیل اضافه بار، تأخیری در عملکرد کلید ایجاد می کند تا جلوگیری از عمل کردن کلید در لحظه وصل موتورها یا دیگر تجهیزات القایی به دلیل ضربه اولیه آنها داشته باشد.

 • مشخصات تخصصی
  کدفنی NS 33472 S2 - قابل تنظیم
  تعداد پل 3 پل
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر -TYPE N
  حالت نصب ساده
  میکرولاجیک 2
  قطعات الکتریکی
  مشخصات عمومی
  آمپر 1000
  ولتاژ
  ارتفاع 327 میلیمتر
  عرض 210 میلیمتر
  عمق 147 میلیمتر
  وزن 14 کیلوگرم
خیر
بله