کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 25 آمپر اشنایدر EZC100H3025
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 25 آمپر اشنایدر EZC100H3025
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 32 آمپر اشنایدر EZC100H3032
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 32 آمپر اشنایدر EZC100H3032
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 40 آمپر اشنایدر EZC100H3040
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 40 آمپر اشنایدر EZC100H3040
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 50 آمپر اشنایدر EZC100H3050
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 50 آمپر اشنایدر EZC100H3050
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 60 آمپر اشنایدر EZC100H3060
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 60 آمپر اشنایدر EZC100H3060
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 100 آمپر اشنایدر EZC100H3100
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 100 آمپر اشنایدر EZC100H3100
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 125 آمپر اشنایدر EZC250H3125
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 125 آمپر اشنایدر EZC250H3125
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 160 آمپر اشنایدر EZC250H3160
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 160 آمپر اشنایدر EZC250H3160
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 200 آمپر اشنایدر EZC250H3200
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 200 آمپر اشنایدر EZC250H3200
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 250 آمپر اشنایدر EZC250H3250
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 250 آمپر اشنایدر EZC250H3250
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 400 آمپر اشنایدر EZC400N3400N
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 400 آمپر اشنایدر EZC400N3400N
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  تماس بگیرید
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 80 آمپر اشنایدر EZC100H3080
  کلید اتوماتیک فیکس تیپ ایزی پکت 80 آمپر اشنایدر EZC100H3080
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم
  تماس بگیرید

   کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 

   در اینجا درباره کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر میخواهیم آشنا شویم اما قبل از آن کمی درباره کلید اتوماتیک اشناید و انواع آن اشاره می‌کنیم سپس به کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر می‌پردازیم.

   کلید اتوماتیک اشنایدر

   کلید اتوماتیک اشنایدر یا کلید کامپکت یک نوع کلید اشنایدر قابل قطع زیر بارالکتریکی است که اتصال کوتاه و اضافه باررا در موتورها و سیستم روشنایی، صنعتی و مصرف کننده های دیگر را حفظ می‌کند، به بیان دیگر کلید اتوماتیک به منظور محفاظت و قطع کردن مدار در برابر برگشت جریان و یا افت ولتاژ بیش از حد مجاز و کشیده شدن جریان اضافه توسط مصرف کننده (اضافه بار) و اتصال کوتاه مدار کاربرد دارد. به علت فشرده شدن و کوچک شدن به این قطع کننده ها کلید اتوماتیک کامپکت می‌گویند. کلید اتوماتیک قابل قطع زیر بار است، پس می تواند مدار را در حالتی که برق شبکه وصل است، قطع کند. این ویژگی در مدارات فشار متوسط و قوی به عنوان یک مزیت به حساب می آید.

   انواع کلید اتوماتیک 

   کلید‌های اتوماتیک با حفاظت‌های اضافه بار، اتصال کوتاه و نشتی جریان زمین به دو گروه زیر تقسیم می‌شوند:

   • کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم یا فیکس
   • کلید اتوماتیک قابل تنظیم

   کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر چیست؟

   کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر یک نوع کلید الکتریکی است که برای محافظت و کنترل سیستم های الکتریکی استفاده می‌شود. کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر دارای قابلیت خاموش و روشن کردن سیستم ها و تجهیزات الکتریکی می‌باشد و در صورت بوز خطاهای جریان، ولتاژ یا دما، به طور خودکار قطع می‌شود تا از خطرات احتمالی جلوگیری کند. کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر قابل تنظیم است و معمولا در صنعت، ساختمان های تجاری و مسکونی به کار می‌رود.

   اجزای کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم اشنایدر

   بدنه: بدنه کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر معمولا از پلاستیک مقاوم ساخته می‌شود.
   دسته: در بالای بدنه کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر، دسته کلید به صورت یک قطعه جداگانه و قابل جابه جایی قرار دارد و می‌توان کنترل خاموش یا روشن کردن دستگاه را بدست گرفت.
   سوئیچ: در داخل کلید اتوماتیک فیکس اشناید سوئیچ قرار دارد و با حرکت دسته، می‌توان سیستم را خاموش یا روشن کرد.
   پین های الکتریکی: در پشت کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر پین های الکتریکی قرار دارند و با استفاده از پین های الکتریکی، کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر به منبع تغذیه خود متصل می‌شود.
   لامپ نشانگر: در بالای بدنه کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر، لامپ نشانگر قرار دارد. با روشن شدن لامپ نشانگر متوجه می‌شویم کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر در حالت روشن می‌باشد.
   پایه های نصب: در پشت کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر، پایه های نصب قرار دارند و با استفاده از پایه های نصب می‌توان به راحتی کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر در هرجا نصب کرد.
   سیم کشی: در داخل بدنه سیم کشی برق قرار دارد و با استفاده از سیم کشی، کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر به منبع تغذیه الکتریکی وصل می‌شود.
   سوئیچ حفاظت از جرقه: سوئیچ حفاظت از جرقه، سوئیچ جرقه زا را در هنگام خاموش بودن دستگاه را جلوگیری می‌کند و از خطرات جلوگیری می‌کند.

   کاربرد کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر

   • حفاظت در برابر جرقه
   • استفاده در سیستم های توزیع برق
   • استفاده در صنعت خودروسازی
   • استفاده در سیستم های امنیتی
   • مقابله با بارضافه و قطع اتصال

   مزایای خرید کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم اشنایدر

    نصب آسان: از مهم ترین مزایای کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر نصب آسان می‌باشد. کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر می‌تواند به آسانی روی تجهیزات الکتریکی نصب شود و کار برای مشتری راحت تر باشد. بسیاری از کلیدهای اتوماتیک از ویژگی نصب آسان بی بهره هستند و نصب آسان باعث پیشرفت و شهرت کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر شده است.
   عملکرد مناسب: بسیاری از کلیدهای اتوماتیک بعد از نصب مشکلات زیادی را فراهم می‌کنند. همچنین عملکرد اولیه خودرا هم از دست می‌دهند. اما کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر دچار مشکل نمی‌شود و می‌تواند سالیان سال برای شما کار کند.
   اطمینان و ایمنی بالا: از دیگر ویژگی های کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر، اطمینان و ایمنی بالای آن می‌باشد. کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر هیچ وقت دپار نقص ایمنی نخواهد شد و بدون هیچ گونه نگرانی و دغدغه می‌توان خریداری کرد.
   قیمت مناسب: آخرین ویژگی کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر قیمت مناسب کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر می‌باشد. ممکن است شخصی نیاز به کلید اتوماتیک فیکس داشته باشد اما به علت قیمت های سرسام آور نتواند تهیه کند و کار خود را انجام دهد که این مشکل را کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر حل کرده است و تمام افراد می‌توانند با سرمایه خیلی کم آن را خریداری و از آن استفاده کنند.

   نکات خرید کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر

   • در ابتدا باید بررسی کنید که کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر مورد نیاز شما هست یا خیر؟ برای این منظور، نوع و مدل خود را بشناسید و با مشخصات کلید اتوماتیک فیکس مطابقت دهید.
   • قبل از خرید، قیمت های مختلف را از فروشگاه های مختلف مقایسه کنید. همچنین درباره برند های متفاوت تحقیق کنید و نظرات کسانی که خریداری و استفاده کردند را مطالعه کنید.
   • پس از خرید، حتما دستور العمل های نصب را به دقت مطالعه کنید تا به عملکرد مورد نظر برسید. در صورت لزوم با کارشناسان فنی یا نصابان حرفه ای مشورت کنید تا بهترین راه حل را برای نصب کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر به شما ارائه دهند.
   • در صورت وجود هرگونه مشکل یا عدم عملکرد صحیح، به سرعت با فروشگاه یا نمایندگی خریداری شده تماس بگیرید و از خدمات پس از فروش استفاده کنیده.
   • استفاده از کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر به عنوان راحتی و امنیت خانه یا محل کار شما می‌باشد، بنابراین در خرید خود بسیار دقت کنید تا دچار مشکل نشوید.

   مجموعه آراد اشنایدر توانسته با سال ها تجربه در  ارائه خدمات مهندسی و عرضه محصولاتی چون کنتاکتور اشنایدر، کنتاکتور خازنی اشنایدر ، سافت استارتر اشنایدر ، کلید هوایی اشنایدر  و... موجب رضایتمندی و راحتی مشتریان شود.  جهت مشاوره رایگان و خرید محصولات می توانید از طریق سایت و تماس با مشاوران ما اقدام نمایید.


   کلید اتوماتیک فیکس EasyPact EZC اشنایدر
   بر اساس سازنده
   • Schneider
   آمپر
   خیر
   بله