دوطرف باکالیت اشنایدر XB7ND33
  دوطرف باکالیت اشنایدر XB7ND33
  XB7ND33
  XB7ND33
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  شستی استارت آبی اشنایدر XB4BA61
  شستی استارت آبی اشنایدر XB4BA61
  XB4BA61
  XB4BA61
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  شستی استارت ابی اشنایدر XB7NA65
  شستی استارت ابی اشنایدر XB7NA65
  XB7NA65
  XB7NA65
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  شستی استارت زرد اشنایدر XB4BA51
  شستی استارت زرد اشنایدر XB4BA51
  XB4BA51
  XB4BA51
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  شستی استارت زرد اشنایدر XB7NA51
  شستی استارت زرد اشنایدر XB7NA51
  XB7NA51
  XB7NA51
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  شستی استارت سبز اشنایدر XB4BA31
  شستی استارت سبز اشنایدر XB4BA31
  XB4BA31
  XB4BA31
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
  شستی استارت سبز اشنایدر XB7NA31
  شستی استارت سبز اشنایدر XB7NA31
  XB7NA31
  XB7NA31
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  شستی استارت مشکی اشنایدر XB4BA21
  شستی استارت مشکی اشنایدر XB4BA21
  XB4BA21
  XB4BA21
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
  شستی استارت مشکی اشنایدر XB7NA21
  شستی استارت مشکی اشنایدر XB7NA21
  XB7NA21
  XB7NA21
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  شستی استپ قرمز اشنایدر XB4BA42
  شستی استپ قرمز اشنایدر XB4BA42
  XB4BA42
  XB4BA42
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
  شستی استپ قرمز اشنایدر XB7NA42
  شستی استپ قرمز اشنایدر XB7NA42
  XB7NA42
  XB7NA42
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  شستی دوبل چراغدار اشنایدر XB4BW73731M5
  شستی دوبل چراغدار اشنایدر XB4BW73731M5
  XB4BW73731M5
  XB4BW73731M5
  ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  شستی دوبل فلزی XB4BL73415
  شستی دوبل فلزی XB4BL73415
  XB4BL73415
  XB4BL73415
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  شستی قارچی باکالیت اشنایدر XB7NS8442
  شستی قارچی باکالیت اشنایدر XB7NS8442
  XB7NS8442
  XB7NS8442
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  قارچی ساده مشکی اشنایدر XB4BC21
  قارچی ساده مشکی اشنایدر XB4BC21
  XB4BC21
  XB4BC21
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان
  قارچی قفلشوفلزی اشنایدر XB4BS8442
  قارچی قفلشوفلزی اشنایدر XB4BS8442
  XB4BS8442
  XB4BS8442
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  کلید دوطرفه اشنایدر XB4BD33
  کلید دوطرفه اشنایدر XB4BD33
  XB4BD33
  XB4BD33
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید یکطرفه اشنایدر XB4BD21
  کلید یکطرفه اشنایدر XB4BD21
  XB4BD21
  XB4BD21
  ۵۳۰,۰۰۰ تومان
  یک طرفه باکالیت XB7ND21
  یک طرفه باکالیت XB7ND21
  XB7ND21
  XB7ND21
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  یک طرفه سوییچ دار XB4BG21
  یک طرفه سوییچ دار XB4BG21
  XB4BG21
  XB4BG21
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوییچ 3 آمپر اشنایدر XCK-M121
  میکروسوییچ 3 آمپر اشنایدر XCK-M121
  XCK-M121
  XCK-M121
  تماس بگیرید

   میکروسوئیچ و شستی


   ⁠در مدارهای کنتاکتور اغلب برای فرمان دادن لحظه ای از شستی ها استفاده می‌شود.

   انواع شستی‌ها

   • شستی استارت START

   شستی که پس از تحریک یا فشار دادن دو کنتاکت قطع را وصل می‌کند. شستی استارت نامیده می‌شود. به عبارت دیگر شستی استارت در حالت عادی باز بوده با فشار دادن به صورت لحظه ای بسته می‌شود. در شستی‌های استارت با برداشتن فشار از روی آن مجددا باز می‌شود، در داخل دسته‌ی شستی استارت یک فنر قرار گرفته است که موجب عمل آن می‌گردد. شستی استارت با شماره 3 و 4 مشخص می‌شود.

   • شستی استوپ STOP

   شستی که پس از تحریک دو کنتاکت وصل را قطع می‌کند، شستی استوپ نامیده می‌شود یا به عبارت دیگر شستی استوپ در حالت عادی بسته است و با فشار دادن به صورت لحظه ای باز می‌شود و با برداشتن فشار دست روی آن مجددا بسته می‌شود. دو سر شستی استوپ را با شماره های 1 و 2 مشخص می‌کنند.

   • شستی استارت - استوپ یا دوبل  (DOBLL-START-STOP)

   با شستی دوبل به طور همزمان با فشار یک دکمه می‌توان عمل استارت را انجام داد به عبارت دیگر استارت استوپ دوبل تشکیل شده است. از یک شستی استارت و یک شستی استوپ که با همدیگر هم محور شده‌اند. معمولا رنگ شستی‌های استارت سبز یا مشکی و رنگ شستی‌های استوپ قرمز می‌باشد. قطر شستی به منظور سوراخ کاری روی درب تابلو  22mm می‌باشد.

   لیمیت سوئیچ ها - کلیدهای تماسی (سوئیچ های محدود کننده )

   • کلید محدود کننده (LIMIT SWITCH)

   کلید محدود کننده که گاهی میکروسوئیچ نیز نامیده می‌شوند، کلیدی است که برای قطع و وصل یک حرکت خطی یا دورانی و یا تعویض جهت دوران یک متحرک، به کار می‌رود. این کلید اهرمی که وقتی دسته متحرک به آن برخورد می‌کند کنتاکتی را قطع می‌نماید. کنتاکت مذبور خود عامل فرمانی است برای ماشینی که هدف کنترل آن است. چنانچه از اسم این کلید بر ‌می‌آید کلید یاد شده برای محدود کردن حرکت متحرک‌ها به کار می‌رود.

   • میکروسوئیچ (Micro Switch)

   این نوع کلید‌ها معمولا برای فرمان‌های مکانیکی یا محدود کردن حرکت دستگاه به کار می‌روند. ساختمان داخلی آن‌ها مانند استاپ استارت هاست و به صورت ساده و دوبل و چند کنتاکته ساخته می‌شوند. به لیمیت سوئیچ‌هایی که در ابعاد کوچک ساخته می‌شوند میکروسوئیچ هم گفته می‌شود.

    

   میکروسوئیچ و شستی اشنایدر
   بر اساس سازنده
   • Schneider
   خیر
   بله