33662 رله شنت
  33662 رله شنت
  119008
  ۱۱۹۰۰۸
  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  33671 رله آندر ولتاژ
  33671 رله آندر ولتاژ
  119010
  ۱۱۹۰۱۰
  ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  47362 100-130 V AC NT رله شنت
  47362 100-130 V AC NT رله شنت
  119007
  ۱۱۹۰۰۷
  ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  A9C30811 16A رله ضربه ای
  A9C30811 16A رله ضربه ای
  116004
  ۱۱۶۰۰۴
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  رله شنت تریپ LV429387 اشنایدر 360 - 16 آمپر
  رله شنت تریپ LV429387 اشنایدر 360 - 16 آمپر
  119021
  ۱۱۹۰۲۱
  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  سوکت کلید هوایی اشنایدر 47074
  سوکت کلید هوایی اشنایدر 47074
  47074
  ۴۷۰۷۴
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  موتور کلید  160 - 100 اشنایدر LV429434
  موتور کلید 160 - 100 اشنایدر LV429434
  119001
  ۱۱۹۰۰۱
  ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  موتور کلید  630 - 400 اشنایدر LV432641
  موتور کلید 630 - 400 اشنایدر LV432641
  119002
  ۱۱۹۰۰۲
  ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  موتور کلید  630 - 400 اشنایدر LV432645 110VDC
  موتور کلید 630 - 400 اشنایدر LV432645 110VDC
  119005
  ۱۱۹۰۰۵
  ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  موتور کلید اشنایدر LV431541
  موتور کلید اشنایدر LV431541
  119023
  ۱۱۹۰۲۳
  ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  موتور کلید 250 اشنایدر 110VDC LV431545
  موتور کلید 250 اشنایدر 110VDC LV431545
  119003
  ۱۱۹۰۰۳
  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  موتور کلید هوایی  240 - 200 اشنایدر V AC NW 48212
  موتور کلید هوایی 240 - 200 اشنایدر V AC NW 48212
  48212
  ۴۸۲۱۲
  ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  موتور کلید هوایی اشنایدر 47396
  موتور کلید هوایی اشنایدر 47396
  47396
  ۴۷۳۹۶
  ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  33659 24V رله شنت
  33659 24V رله شنت
  119009
  ۱۱۹۰۰۹
  تماس بگیرید
  47363 200-250 V AC NW رله شنت
  47363 200-250 V AC NW رله شنت
  119013
  ۱۱۹۰۱۳
  تماس بگیرید
  47382 100-130 V AC رله آندر هوایی
  47382 100-130 V AC رله آندر هوایی
  119014
  ۱۱۹۰۱۴
  تماس بگیرید
  47383 200-250 V AC رله آندر هوایی
  47383 200-250 V AC رله آندر هوایی
  119015
  ۱۱۹۰۱۵
  تماس بگیرید
  NSX 100-630 220V LV429407 رله آندر
  NSX 100-630 220V LV429407 رله آندر
  119020
  ۱۱۹۰۲۰
  تماس بگیرید
  NSX 100-630 380V LV429388 رله شنت
  NSX 100-630 380V LV429388 رله شنت
  119022
  ۱۱۹۰۲۲
  تماس بگیرید
  رله شنت تریپ NW 48484 اشنایدر
  رله شنت تریپ NW 48484 اشنایدر
  119024
  ۱۱۹۰۲۴
  تماس بگیرید
  سوکت 100 - 130 اشنایدر V AC XF 47352
  سوکت 100 - 130 اشنایدر V AC XF 47352
  122001
  ۱۲۲۰۰۱
  تماس بگیرید
  سوکت 250 - 200 اشنایدر V AC XF 47353
  سوکت 250 - 200 اشنایدر V AC XF 47353
  122002
  ۱۲۲۰۰۲
  تماس بگیرید
  موتور کلید هوایی 130 - 100 اشنایدر V AC NW 48211
  موتور کلید هوایی 130 - 100 اشنایدر V AC NW 48211
  48211
  ۴۸۲۱۱
  تماس بگیرید
  موتور کلید هوایی کشویی 130 - 100 اشنایدر V AC NT 47395
  موتور کلید هوایی کشویی 130 - 100 اشنایدر V AC NT 47395
  47395
  ۴۷۳۹۵
  تماس بگیرید
  موتور کلید هوایی کشویی 130 - 100 اشنایدر V AC NT 47465
  موتور کلید هوایی کشویی 130 - 100 اشنایدر V AC NT 47465
  47465
  ۴۷۴۶۵
  تماس بگیرید
  موتور کلید هوایی کشویی 130 - 100 اشنایدر V AC NW 48526
  موتور کلید هوایی کشویی 130 - 100 اشنایدر V AC NW 48526
  48526
  ۴۸۵۲۶
  تماس بگیرید
  موتور کلید هوایی کشویی 240 - 200 اشنایدر V AC NT 47466
  موتور کلید هوایی کشویی 240 - 200 اشنایدر V AC NT 47466
  47466
  ۴۷۴۶۶
  تماس بگیرید
  موتور کلید هوایی کشویی 240 - 200 اشنایدر V AC NW 48527
  موتور کلید هوایی کشویی 240 - 200 اشنایدر V AC NW 48527
  48527
  ۴۸۵۲۷
  تماس بگیرید
   لوازم جانبی کلید کامپکت و هوایی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله