رله آندر ولتاژ 33671
  رله آندر ولتاژ 33671
  33671
  33671
  ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شنت 33662
  رله شنت 33662
  33662
  33662
  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شنت 47362 100-130 V AC NT
  رله شنت 47362 100-130 V AC NT
  47362
  47362
  ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شنت تریپ LV429387 اشنایدر 360 - 16 آمپر
  رله شنت تریپ LV429387 اشنایدر 360 - 16 آمپر
  LV429387
  LV429387
  ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ضربه ای A9C30811 16A
  رله ضربه ای A9C30811 16A
  A9C30811
  A9C30811
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  سوکت کلید هوایی اشنایدر 47074
  سوکت کلید هوایی اشنایدر 47074
  سوکت کلید هوایی 47074
  سوکت کلید هوایی 47074
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  موتور کلید  160 - 100 اشنایدر LV429434
  موتور کلید 160 - 100 اشنایدر LV429434
  LV429434
  LV429434
  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  موتور کلید  630 - 400 اشنایدر LV432641
  موتور کلید 630 - 400 اشنایدر LV432641
  LV432641
  LV432641
  ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  موتور کلید  630 - 400 اشنایدر LV432645 110VDC
  موتور کلید 630 - 400 اشنایدر LV432645 110VDC
  LV432645
  LV432645
  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  موتور کلید اشنایدر LV431541
  موتور کلید اشنایدر LV431541
  LV431541
  LV431541
  ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  موتور کلید 250 اشنایدر 110VDC LV431545
  موتور کلید 250 اشنایدر 110VDC LV431545
  LV431545
  LV431545
  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  موتور کلید هوایی  240 - 200 اشنایدر V AC NW 48212
  موتور کلید هوایی 240 - 200 اشنایدر V AC NW 48212
  V AC NW 48212
  V AC NW 48212
  ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  موتور کلید هوایی اشنایدر 47396
  موتور کلید هوایی اشنایدر 47396
  موتور کلید هوایی 47396
  موتور کلید هوایی 47396
  ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  رله آندر 220 ولت LV429407
  رله آندر 220 ولت LV429407
  LV429407
  LV429407
  تماس بگیرید
  رله آندر هوایی 100-130 V AC 47382
  رله آندر هوایی 100-130 V AC 47382
  47382
  47382
  تماس بگیرید
  رله آندر هوایی 47383 200-250 V AC
  رله آندر هوایی 47383 200-250 V AC
  47383
  47383
  تماس بگیرید
  رله شنت 33659 24V
  رله شنت 33659 24V
  33659
  33659
  تماس بگیرید
  رله شنت 47363 200-250 V AC NW
  رله شنت 47363 200-250 V AC NW
  47363
  47363
  تماس بگیرید
  رله شنت NSX 100-630 380V LV429388
  رله شنت NSX 100-630 380V LV429388
  LV429388
  LV429388
  تماس بگیرید
  رله شنت تریپ NW 48484 اشنایدر
  رله شنت تریپ NW 48484 اشنایدر
  NW 48484
  NW 48484
  تماس بگیرید
  سوکت 100 - 130 اشنایدر V AC XF 47352
  سوکت 100 - 130 اشنایدر V AC XF 47352
  V AC XF 47352
  V AC XF 47352
  تماس بگیرید
  سوکت 250 - 200 اشنایدر V AC XF 47353
  سوکت 250 - 200 اشنایدر V AC XF 47353
  V AC XF 47353
  V AC XF 47353
  تماس بگیرید
  موتور کلید هوایی 130 - 100 اشنایدر V AC NW 48211
  موتور کلید هوایی 130 - 100 اشنایدر V AC NW 48211
  V AC NW 48211
  V AC NW 48211
  تماس بگیرید
  موتور کلید هوایی کشویی 130 - 100 اشنایدر V AC NT 47395
  موتور کلید هوایی کشویی 130 - 100 اشنایدر V AC NT 47395
  V AC NT 47395
  V AC NT 47395
  تماس بگیرید
  موتور کلید هوایی کشویی 130 - 100 اشنایدر V AC NT 47465
  موتور کلید هوایی کشویی 130 - 100 اشنایدر V AC NT 47465
  V AC NT 47465
  V AC NT 47465
  تماس بگیرید
  موتور کلید هوایی کشویی 130 - 100 اشنایدر V AC NW 48526
  موتور کلید هوایی کشویی 130 - 100 اشنایدر V AC NW 48526
  V AC NW 48526
  V AC NW 48526
  تماس بگیرید
  موتور کلید هوایی کشویی 240 - 200 اشنایدر V AC NT 47466
  موتور کلید هوایی کشویی 240 - 200 اشنایدر V AC NT 47466
  V AC NT 47466
  V AC NT 47466
  تماس بگیرید
  موتور کلید هوایی کشویی 240 - 200 اشنایدر V AC NW 48527
  موتور کلید هوایی کشویی 240 - 200 اشنایدر V AC NW 48527
  V AC NW 48527
  V AC NW 48527
  تماس بگیرید
   لوازم جانبی کلید کامپکت و هوایی
   بر اساس سازنده
   • Schneider
   خیر
   بله