سیگنال زرد اشنایدر XB7EV65
  سیگنال زرد اشنایدر XB7EV65
  XB7EV65
  XB7EV65
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
   سیگنال سبز اشنایدر XB7EV03BP
  سیگنال سبز اشنایدر XB7EV03BP
  XB7EV03BP
  XB7EV03BP
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
   سیگنال سبز اشنایدر XB7EV63
  سیگنال سبز اشنایدر XB7EV63
  XB7EV63
  XB7EV63
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
   کمکی NSX 100-630 OF.SD.SDE.SVD 29450
  کمکی NSX 100-630 OF.SD.SDE.SVD 29450
  29450
  29450
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 1.6-1 آمپر اشنایدر LRD06
  بی‌ متال 1.6-1 آمپر اشنایدر LRD06
  LRD06
  LRD06
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 1-0.63 آمپر اشنایدر LRD05
  بی‌ متال 1-0.63 آمپر اشنایدر LRD05
  LRD05
  LRD05
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 100 - 60 آمپر اشنایدر LR9F5367
  بی‌ متال 100 - 60 آمپر اشنایدر LR9F5367
  LR9F5367
  LR9F5367
  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 10-7 آمپر اشنایدر LRD14
  بی‌ متال 10-7 آمپر اشنایدر LRD14
  LRD14
  LRD14
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 13 - 9 آمپر اشنایدر LRD16
  بی‌ متال 13 - 9 آمپر اشنایدر LRD16
  LRD16
  LRD16
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 150 - 90 آمپر اشنایدر LR9F5369
  بی‌ متال 150 - 90 آمپر اشنایدر LR9F5369
  LR9F5369
  LR9F5369
  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 18 - 12 آمپر اشنایدر LRD21
  بی‌ متال 18 - 12 آمپر اشنایدر LRD21
  LRD21
  LRD21
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 2.5-1.63 آمپر اشنایدر LRD07
  بی‌ متال 2.5-1.63 آمپر اشنایدر LRD07
  LRD07
  LRD07
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 220 - 132 آمپر اشنایدر LR9F5371
  بی‌ متال 220 - 132 آمپر اشنایدر LR9F5371
  LR9F5371
  LR9F5371
  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 24 - 16 آمپر اشنایدر LRD22
  بی‌ متال 24 - 16 آمپر اشنایدر LRD22
  LRD22
  LRD22
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 25 - 17 آمپر اشنایدر LRD325
  بی‌ متال 25 - 17 آمپر اشنایدر LRD325
  LRD325
  LRD325
  ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 32 - 23 آمپر اشنایدر LRD32
  بی‌ متال 32 - 23 آمپر اشنایدر LRD32
  LRD32
  LRD32
  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 32 - 24 آمپر اشنایدر LRD332
  بی‌ متال 32 - 24 آمپر اشنایدر LRD332
  LRD332
  LRD332
  ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 330 - 200 آمپر اشنایدر LR9F7375
  بی‌ متال 330 - 200 آمپر اشنایدر LR9F7375
  LR9F7375
  LR9F7375
  ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 37-50 آمپر اشنایدر LRD350
  بی‌ متال 37-50 آمپر اشنایدر LRD350
  LRD350
  LRD350
  ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 4 - 2.5 آمپر اشنایدر LRD08
  بی‌ متال 4 - 2.5 آمپر اشنایدر LRD08
  LRD08
  LRD08
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 40 - 30 آمپر اشنایدر LRD340
  بی‌ متال 40 - 30 آمپر اشنایدر LRD340
  LRD340
  LRD340
  ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 400 - 300 آمپر اشنایدر LR9F7379
  بی‌ متال 400 - 300 آمپر اشنایدر LR9F7379
  LR9F7379
  LR9F7379
  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 6 - 4 آمپر اشنایدر LRD10
  بی‌ متال 6 - 4 آمپر اشنایدر LRD10
  LRD10
  LRD10
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 630 - 380 آمپر اشنایدر LR9F7381
  بی‌ متال 630 - 380 آمپر اشنایدر LR9F7381
  LR9F7381
  LR9F7381
  ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 65 - 48 آمپر اشنایدر LRD365
  بی‌ متال 65 - 48 آمپر اشنایدر LRD365
  LRD365
  LRD365
  ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 80 - 63 آمپر اشنایدر LRD3363
  بی‌ متال 80 - 63 آمپر اشنایدر LRD3363
  LRD3363
  LRD3363
  ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  بی‌ متال 8-5.5 آمپر اشنایدر LRD12
  بی‌ متال 8-5.5 آمپر اشنایدر LRD12
  LRD12
  LRD12
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  پاورمیتر DM6000 اشنایدر
  پاورمیتر DM6000 اشنایدر
  DM6000
  DM6000
  ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  پاورمیتر DM6200 پورت RS485
  پاورمیتر DM6200 پورت RS485
  DM6200
  DM6200
  ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  پاورمیتر PM2120 با نمایشگر LCD پورت RS485
  پاورمیتر PM2120 با نمایشگر LCD پورت RS485
  PM2120
  PM2120
  ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  پاورمیتر PM2220 با نمایشگر LCD پورت RS485
  پاورمیتر PM2220 با نمایشگر LCD پورت RS485
  PM2220
  PM2220
  ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  تایمر RE22R1QCMU اشنایدر
  تایمر RE22R1QCMU اشنایدر
  RE22R1QCMU
  RE22R1QCMU
  ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  تایمرمولتی RE17RAMU اشنایدر
  تایمرمولتی RE17RAMU اشنایدر
  RE17RAMU
  RE17RAMU
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  دوطرف باکالیت اشنایدر XB7ND33
  دوطرف باکالیت اشنایدر XB7ND33
  XB7ND33
  XB7ND33
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  رابط بی‌ متال اشنایدر LA7D3064
  رابط بی‌ متال اشنایدر LA7D3064
  LA7D3064
  LA7D3064
  ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله آندر 220 ولت LV429407
  رله آندر 220 ولت LV429407
  LV429407
  LV429407
  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
   قطعات الکتریکی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • RAAD
   • Schneider
   خیر
   بله