سیگنال زرد اشنایدر XB7EV65
  سیگنال زرد اشنایدر XB7EV65
  XB7EV65
  XB7EV65
  تماس بگیرید
   سیگنال سبز اشنایدر XB7EV03BP
  سیگنال سبز اشنایدر XB7EV03BP
  XB7EV03BP
  XB7EV03BP
  تماس بگیرید
   سیگنال سبز اشنایدر XB7EV63
  سیگنال سبز اشنایدر XB7EV63
  XB7EV63
  XB7EV63
  تماس بگیرید
  سیگنال ابی اشنایدر XB7EV06MP
  سیگنال ابی اشنایدر XB7EV06MP
  XB7EV06MP
  XB7EV06MP
  تماس بگیرید
  سیگنال زرد اشنایدر XB7EV05MP
  سیگنال زرد اشنایدر XB7EV05MP
  XB7EV05MP
  XB7EV05MP
  تماس بگیرید
  سیگنال زرد ولتاژ 24 اشنایدر XB7EV05BP
  سیگنال زرد ولتاژ 24 اشنایدر XB7EV05BP
  XB7EV05BP
  XB7EV05BP
  تماس بگیرید
  سیگنال سبز اشنایدر XB7EV03MP
  سیگنال سبز اشنایدر XB7EV03MP
  XB7EV03MP
  XB7EV03MP
  تماس بگیرید
  سیگنال قرمز اشنایدر XB7EV04MP
  سیگنال قرمز اشنایدر XB7EV04MP
  XB7EV04MP
  XB7EV04MP
  تماس بگیرید
  سیگنال قرمز اشنایدر XB7EV64
  سیگنال قرمز اشنایدر XB7EV64
  XB7EV65
  XB7EV65
  تماس بگیرید
  سیگنال قرمز ولتاژ 24 اشنایدر XB7EV04BP
  سیگنال قرمز ولتاژ 24 اشنایدر XB7EV04BP
  XB7EV04BP
  XB7EV04BP
  تماس بگیرید

   سیگنال اشنایدر

   ⁠لامپ سیگنال

   جهت نمایش وجود یا عدم وجود فاز در تابلو یا نمایش روشن یا خاموش بودن موتورهای سه فاز از لامپ سیگنال استفاده می‌کنیم.
   معمولا برای نشان دادن وجود سه فاز بر روی درب تابلوها سه عدد لامپ سیگنال با اتصال ستاره نصب می‌کنند و مرکز آنها را به نول اتصال می‌دهند.

   سیگنال اشنایدر
   بر اساس سازنده
   • Schneider
   خیر
   بله