جامپر ترمینال پیچی طبقه ای سایز 4 کد CC10 141029

بزودی
جامپراز بالا پیچی CC10-D4
خیر
بله