بیمتال 1.6-1 آمپر اشنایدر LRD06
  بیمتال 1.6-1 آمپر اشنایدر LRD06
  107002
  ۱۰۷۰۰۲
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 1-0.63 آمپر اشنایدر LRD05
  بیمتال 1-0.63 آمپر اشنایدر LRD05
  107001
  ۱۰۷۰۰۱
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 10-7 آمپر اشنایدر LRD14
  بیمتال 10-7 آمپر اشنایدر LRD14
  107007
  ۱۰۷۰۰۷
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 13 - 9 آمپر اشنایدر LRD16
  بیمتال 13 - 9 آمپر اشنایدر LRD16
  107008
  ۱۰۷۰۰۸
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 18 - 12 آمپر اشنایدر LRD21
  بیمتال 18 - 12 آمپر اشنایدر LRD21
  107009
  ۱۰۷۰۰۹
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 2.5-1.63 آمپر اشنایدر LRD07
  بیمتال 2.5-1.63 آمپر اشنایدر LRD07
  107003
  ۱۰۷۰۰۳
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 220 - 132 آمپر اشنایدر LR9F5371
  بیمتال 220 - 132 آمپر اشنایدر LR9F5371
  107012
  ۱۰۷۰۱۲
  ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 24 - 16 آمپر اشنایدر LRD22
  بیمتال 24 - 16 آمپر اشنایدر LRD22
  107010
  ۱۰۷۰۱۰
  ۵۱۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 25 - 17 آمپر اشنایدر LRD325
  بیمتال 25 - 17 آمپر اشنایدر LRD325
  107018
  ۱۰۷۰۱۸
  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 32 - 23 آمپر اشنایدر LRD32
  بیمتال 32 - 23 آمپر اشنایدر LRD32
  107011
  ۱۰۷۰۱۱
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 32 - 24 آمپر اشنایدر LRD332
  بیمتال 32 - 24 آمپر اشنایدر LRD332
  107019
  ۱۰۷۰۱۹
  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 37-50 آمپر اشنایدر LRD350
  بیمتال 37-50 آمپر اشنایدر LRD350
  107015
  ۱۰۷۰۱۵
  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 4 - 2.5 آمپر اشنایدر LRD08
  بیمتال 4 - 2.5 آمپر اشنایدر LRD08
  107004
  ۱۰۷۰۰۴
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 40 - 30 آمپر اشنایدر LRD340
  بیمتال 40 - 30 آمپر اشنایدر LRD340
  107014
  ۱۰۷۰۱۴
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 6 - 4 آمپر اشنایدر LRD10
  بیمتال 6 - 4 آمپر اشنایدر LRD10
  107005
  ۱۰۷۰۰۵
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 65 - 48 آمپر اشنایدر LRD365
  بیمتال 65 - 48 آمپر اشنایدر LRD365
  107016
  ۱۰۷۰۱۶
  ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 8-5.5 آمپر اشنایدر LRD12
  بیمتال 8-5.5 آمپر اشنایدر LRD12
  107006
  ۱۰۷۰۰۶
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 100 - 60 آمپر اشنایدر LR9F5367
  بیمتال 100 - 60 آمپر اشنایدر LR9F5367
  107020
  ۱۰۷۰۲۰
  تماس بگیرید
  بیمتال 150 - 90 آمپر اشنایدر LR9F5369
  بیمتال 150 - 90 آمپر اشنایدر LR9F5369
  107021
  ۱۰۷۰۲۱
  تماس بگیرید
  بیمتال 330 - 200 آمپر اشنایدر LR9F7375
  بیمتال 330 - 200 آمپر اشنایدر LR9F7375
  107013
  ۱۰۷۰۱۳
  تماس بگیرید
  بیمتال 400 - 300 آمپر اشنایدر LR9F7379
  بیمتال 400 - 300 آمپر اشنایدر LR9F7379
  107022
  ۱۰۷۰۲۲
  تماس بگیرید
  بیمتال 630 - 380 آمپر اشنایدر LR9F7381
  بیمتال 630 - 380 آمپر اشنایدر LR9F7381
  107023
  ۱۰۷۰۲۳
  تماس بگیرید
  بیمتال 80 - 63 آمپر اشنایدر LRD3363
  بیمتال 80 - 63 آمپر اشنایدر LRD3363
  107017
  ۱۰۷۰۱۷
  تماس بگیرید
  رابط بیمتال اشنایدر LA7D3064
  رابط بیمتال اشنایدر LA7D3064
  118024
  ۱۱۸۰۲۴
  تماس بگیرید

   بی‌ متال

   بیمتال ها قطعات محافظتی که از ترکیب دو فلز ناهمجنس تشکیل شده و از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار از رله های حرارتی هستند کارکرد این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز می باشند. بیمتال ها دارای درجه تنظیم جریان بوده و توسط سه تیغه ورودی و خروجی بوده که به کنتاکتور متصل میشوند.
   بی‌متال
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Schneider
   خیر
   بله