بی‌ متال 1.6-1 آمپر اشنایدر LRD06
  بی‌ متال 1.6-1 آمپر اشنایدر LRD06
  LRD06
  LRD06
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 1-0.63 آمپر اشنایدر LRD05
  بی‌ متال 1-0.63 آمپر اشنایدر LRD05
  LRD05
  LRD05
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 100 - 60 آمپر اشنایدر LR9F5367
  بی‌ متال 100 - 60 آمپر اشنایدر LR9F5367
  LR9F5367
  LR9F5367
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 10-7 آمپر اشنایدر LRD14
  بی‌ متال 10-7 آمپر اشنایدر LRD14
  LRD14
  LRD14
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 13 - 9 آمپر اشنایدر LRD16
  بی‌ متال 13 - 9 آمپر اشنایدر LRD16
  LRD16
  LRD16
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 150 - 90 آمپر اشنایدر LR9F5369
  بی‌ متال 150 - 90 آمپر اشنایدر LR9F5369
  LR9F5369
  LR9F5369
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 18 - 12 آمپر اشنایدر LRD21
  بی‌ متال 18 - 12 آمپر اشنایدر LRD21
  LRD21
  LRD21
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 2.5-1.63 آمپر اشنایدر LRD07
  بی‌ متال 2.5-1.63 آمپر اشنایدر LRD07
  LRD07
  LRD07
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 220 - 132 آمپر اشنایدر LR9F5371
  بی‌ متال 220 - 132 آمپر اشنایدر LR9F5371
  LR9F5371
  LR9F5371
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 24 - 16 آمپر اشنایدر LRD22
  بی‌ متال 24 - 16 آمپر اشنایدر LRD22
  LRD22
  LRD22
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 25 - 17 آمپر اشنایدر LRD325
  بی‌ متال 25 - 17 آمپر اشنایدر LRD325
  LRD325
  LRD325
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 32 - 23 آمپر اشنایدر LRD32
  بی‌ متال 32 - 23 آمپر اشنایدر LRD32
  LRD32
  LRD32
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 32 - 24 آمپر اشنایدر LRD332
  بی‌ متال 32 - 24 آمپر اشنایدر LRD332
  LRD332
  LRD332
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 330 - 200 آمپر اشنایدر LR9F7375
  بی‌ متال 330 - 200 آمپر اشنایدر LR9F7375
  LR9F7375
  LR9F7375
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 37-50 آمپر اشنایدر LRD350
  بی‌ متال 37-50 آمپر اشنایدر LRD350
  LRD350
  LRD350
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 4 - 2.5 آمپر اشنایدر LRD08
  بی‌ متال 4 - 2.5 آمپر اشنایدر LRD08
  LRD08
  LRD08
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 40 - 30 آمپر اشنایدر LRD340
  بی‌ متال 40 - 30 آمپر اشنایدر LRD340
  LRD340
  LRD340
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 400 - 300 آمپر اشنایدر LR9F7379
  بی‌ متال 400 - 300 آمپر اشنایدر LR9F7379
  LR9F7379
  LR9F7379
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 6 - 4 آمپر اشنایدر LRD10
  بی‌ متال 6 - 4 آمپر اشنایدر LRD10
  LRD10
  LRD10
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 630 - 380 آمپر اشنایدر LR9F7381
  بی‌ متال 630 - 380 آمپر اشنایدر LR9F7381
  LR9F7381
  LR9F7381
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 65 - 48 آمپر اشنایدر LRD365
  بی‌ متال 65 - 48 آمپر اشنایدر LRD365
  LRD365
  LRD365
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 80 - 63 آمپر اشنایدر LRD3363
  بی‌ متال 80 - 63 آمپر اشنایدر LRD3363
  LRD3363
  LRD3363
  تماس بگیرید
  بی‌ متال 8-5.5 آمپر اشنایدر LRD12
  بی‌ متال 8-5.5 آمپر اشنایدر LRD12
  LRD12
  LRD12
  تماس بگیرید
  رابط بی‌ متال اشنایدر LA7D3064
  رابط بی‌ متال اشنایدر LA7D3064
  LA7D3064
  LA7D3064
  تماس بگیرید

   بی‌ متال اشنایدر


   بیمتال ها قطعات محافظتی که از ترکیب دو فلز ناهمجنس تشکیل شده و از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار از رله های حرارتی هستند کارکرد این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز می باشند. بیمتال ها دارای درجه تنظیم جریان بوده و توسط سه تیغه ورودی و خروجی بوده که به کنتاکتور متصل میشوند. اورلود حرارتی را بی متال می‌نامند و برای حفاظت جریان حرارتی الکتروموتورها در مدارات قدرت طراحی شده است. بی متال متشکل از دو فلز با ضرایب انبساط طولی مختلف میباشد که روی هم پرس شده.اند هنگامی که حرارت ایجاد شده در اثر عبور جریان در مدار قدرت بالا می رود باعث گرم شدن و در نتیجه انبساط دو فلز و  خم شدن آنها و قطع مدار خواهد شد.
   هرگاه مقدار جریان عبوری از یکی از فازها بیش تر از مقدار ستینگ آن شد کنتاکت‌های بسته ۹۶-۹۵ آن که در مدار فرمان بوبین کنتاکتور سری قرار دارد، باز شده و مدار قدرت را قطع می‌کند. همزمان با باز شدن کنتاکت فوق کنتاکت باز ۹۸-۹۷ اورلود بسته می‌شود و لامپ خبری را روشن می‌کند از اورلود بیمتالی در کلید اتوماتیک نیز جهت حفاظت در برابر جریان زیاد استفاده میشود جنس دو فلز بی متال از آهن و مس یا برنج انتخاب می‌کنند تا ضریب انبساط طولی مختلفی داشته باشند.
   از این رله برای حفاظت اضافه بار الکتروموتورهای ، آسنکرون بارهای نامتعادل و قطع یک فاز و... استفاده می‌شود این رله معمولا قابلیت ۳۰ بار عمل در هر ساعت را دارا می‌باشد و چون بر اساس خاصیت گرمایی جریان کار می‌کنند می‌توانند رد مدارهای AC و DC بکار بروند.
   این رله ها پس از عمل کردن بلافاصله بحالت اول در نمی‌آیند به دلیل گرمی بی متال، لذا اولاً باید کمی صبر کرد و ثانیا با دکمه مخصوص این رله ها عملیات را شروع کرد.  سپس RESET که معمولاً قرمز رنگ میباشد می‌بایست کنتاکت آنها را به حالت طبیعی در آورد. 

   رله های اضافه بار معمولاً بر روی منحنی زمان معکوس کار می‌کنند که در آن زمان افزایش جریان با افزایش جریان کمتر می‌شود. در اروپا شکل منحنی‌های رله اضافه بار با استانداردهای ANSI یا IEEE تعریف می‌شود. 
   چند مثال عبارتند از: ANSI بسیار معکوس بسیار معکوس معکوس کوتاه مدت معکوس یا IEEE متوسط معکوس بسیار معکوس و بسیار معكوس. 
   در آمریکای شمالی استاندارد NEMA MG در 4 نوع کلاس را رایج‌ترین کلاس‌ها تعریف می کند: 5، 10، 20 و 30.

   رله های اضافه بار کلاس 5، 10، 20 و 30 به ترتیب در 5، 10، 20 و 30 ثانیه در ساعت 600٪ جریانهای بار کامل الکتروموتور. 
   کلاس 5 معمولاً برای الکتروموتورهایی استفاده میشود که نیاز به خاموش شدن بسیار سریع دارند. 
   کلاس 10 معمولاً برای محافظت از الکتروموتورهای مانند الکتروموتورهای پمپ شناور با ظرفیت حرارتی پایین استفاده میشود. 
   کلاس 20 معمولاً برای کاربردهای عمومی کافی است.
    کلاس 30 معمولاً برای بارهای با اینرسی زیاد مورد نیاز است تا از ایجاد مزاحمت جلوگیری شود
   رله های بی متال دارای ولتاژ و جریان نامی معلومی میباشند و معمولا تا فرکانسهای 400 هرتز کار میکنند مصرف برق این رله ها بین 1٫5 تا 4 وات است. از 9 تا 63 آمپر در بازار موجود هستند.


    حفاظت الکتروموتور با رله حرارتی 

   اگر الکتروموتور در محدوده نامی مشخص کار میکند عایق سیم پیچ داخلی افزایش دما را در محدوده نامی حفظ میکند و عمر مفید برای استفاده واقعی مشکلی ندارد با این حال اگر الکتروموتور بیش از حد بارگیری شود جریان بزرگتر از جریان نامی برقرار مییابد که منجر به داغ شدن بیش از حد می شود که ممکن است باعث خرابی یا سوختن عایق شود به عنوان یک محافظ اساسی الکتروموتور، قبل از رسیدن به چنین درجه حرارت خطرناکی الکتروموتور باید از مدار جدا شود. برای حفاظت از طریق تشخیص جریان زمان مجاز برای رسیدن سیم پیچ به دمای خطرناک در برابر جریان اضافه بار ویژگی عملکرد تجهیزات حفاظتی است. این مشخصه جریان زمانی را ویژگی حرارتی مینامند. ویژگی دمای سیم پیچ از حالت دمای محیط به عنوان ویژگی شروع سرد و ویژگیهای حالت افزایش درجه حرارت به عنوان ویژگی شروع گرم بیان میشود. ویژگی های عملکرد شامل شروع سرد و شروع گرم است. ویژگیهای عملیاتی تجهیزات حفاظتی با استفاده از روش تشخیص فعلی باید کمتر از این ویژگیهای حرارتی باشد با این حال، از آنجا که ویژگی های حرارتی الکتروموتورهای الکتریکی بسته به نوع عایق ساختار محافظ و تعداد قطبها متفاوت است رله اضافه بار ،حرارتی که نماینده ترین دستگاه های حفاظتی برای تشخیص جریان است که در آن ویژگیهای عملکرد توسط استاندارد برای الکتروموتور الکتریکی استاندارد مشخص شده است. رله اضافه بار حرارتی این مشخصات را برآورده میکند و قادر به حفاظت از اضافه بار الکتروموتورهای استاندارد است که عملکرد مداوم بار ثابت را دارند.

   بی‌ متال اشنایدر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Schneider
   خیر
   بله