بیمتال 1.6-1 آمپر اشنایدر LRD06
  بیمتال 1.6-1 آمپر اشنایدر LRD06
  LRD06
  LRD06
  ۶۱۵,۰۰۰ تومان
  بیمتال 1-0.63 آمپر اشنایدر LRD05
  بیمتال 1-0.63 آمپر اشنایدر LRD05
  LRD05
  LRD05
  ۶۱۵,۰۰۰ تومان
  بیمتال 10-7 آمپر اشنایدر LRD14
  بیمتال 10-7 آمپر اشنایدر LRD14
  LRD14
  LRD14
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 13 - 9 آمپر اشنایدر LRD16
  بیمتال 13 - 9 آمپر اشنایدر LRD16
  LRD16
  LRD16
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 18 - 12 آمپر اشنایدر LRD21
  بیمتال 18 - 12 آمپر اشنایدر LRD21
  LRD21
  LRD21
  ۶۶۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 2.5-1.63 آمپر اشنایدر LRD07
  بیمتال 2.5-1.63 آمپر اشنایدر LRD07
  LRD07
  LRD07
  ۶۱۵,۰۰۰ تومان
  بیمتال 220 - 132 آمپر اشنایدر LR9F5371
  بیمتال 220 - 132 آمپر اشنایدر LR9F5371
  LR9F5371
  LR9F5371
  ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 24 - 16 آمپر اشنایدر LRD22
  بیمتال 24 - 16 آمپر اشنایدر LRD22
  LRD22
  LRD22
  ۶۶۵,۰۰۰ تومان
  بیمتال 25 - 17 آمپر اشنایدر LRD325
  بیمتال 25 - 17 آمپر اشنایدر LRD325
  LRD325
  LRD325
  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 32 - 23 آمپر اشنایدر LRD32
  بیمتال 32 - 23 آمپر اشنایدر LRD32
  LRD32
  LRD32
  ۹۹۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 32 - 24 آمپر اشنایدر LRD332
  بیمتال 32 - 24 آمپر اشنایدر LRD332
  LRD332
  LRD332
  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 37-50 آمپر اشنایدر LRD350
  بیمتال 37-50 آمپر اشنایدر LRD350
  LRD350
  LRD350
  ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 4 - 2.5 آمپر اشنایدر LRD08
  بیمتال 4 - 2.5 آمپر اشنایدر LRD08
  LRD08
  LRD08
  ۶۱۵,۰۰۰ تومان
  بیمتال 40 - 30 آمپر اشنایدر LRD340
  بیمتال 40 - 30 آمپر اشنایدر LRD340
  LRD340
  LRD340
  ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 6 - 4 آمپر اشنایدر LRD10
  بیمتال 6 - 4 آمپر اشنایدر LRD10
  LRD10
  LRD10
  ۶۱۵,۰۰۰ تومان
  بیمتال 65 - 48 آمپر اشنایدر LRD365
  بیمتال 65 - 48 آمپر اشنایدر LRD365
  LRD365
  LRD365
  ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 8-5.5 آمپر اشنایدر LRD12
  بیمتال 8-5.5 آمپر اشنایدر LRD12
  LRD12
  LRD12
  ۶۲۰,۰۰۰ تومان
  بیمتال 100 - 60 آمپر اشنایدر LR9F5367
  بیمتال 100 - 60 آمپر اشنایدر LR9F5367
  LR9F5367
  LR9F5367
  تماس بگیرید
  بیمتال 150 - 90 آمپر اشنایدر LR9F5369
  بیمتال 150 - 90 آمپر اشنایدر LR9F5369
  LR9F5369
  LR9F5369
  تماس بگیرید
  بیمتال 330 - 200 آمپر اشنایدر LR9F7375
  بیمتال 330 - 200 آمپر اشنایدر LR9F7375
  LR9F7375
  LR9F7375
  تماس بگیرید
  بیمتال 400 - 300 آمپر اشنایدر LR9F7379
  بیمتال 400 - 300 آمپر اشنایدر LR9F7379
  LR9F7379
  LR9F7379
  تماس بگیرید
  بیمتال 630 - 380 آمپر اشنایدر LR9F7381
  بیمتال 630 - 380 آمپر اشنایدر LR9F7381
  LR9F7381
  LR9F7381
  تماس بگیرید
  بیمتال 80 - 63 آمپر اشنایدر LRD3363
  بیمتال 80 - 63 آمپر اشنایدر LRD3363
  LRD3363
  LRD3363
  تماس بگیرید
  رابط بیمتال اشنایدر LA7D3064
  رابط بیمتال اشنایدر LA7D3064
  LA7D3064
  LA7D3064
  تماس بگیرید

   بی‌ متال

   بیمتال ها قطعات محافظتی که از ترکیب دو فلز ناهمجنس تشکیل شده و از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار از رله های حرارتی هستند کارکرد این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز می باشند. بیمتال ها دارای درجه تنظیم جریان بوده و توسط سه تیغه ورودی و خروجی بوده که به کنتاکتور متصل میشوند.
   بی‌متال اشنایدر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Schneider
   خیر
   بله